Daga Östling Solo

Lorum ipsum

Mera text

Coronapandemin: Den nuvarande situationen med pandemin är givetvis en osäkerhetsfaktor vad gäller bokning under 2021. Av hänsyn till eventuellt begränsat publikantal erbjuds vid behov ett anpassat upplägg med två konserter samma kväll.